Granichan

SUBVENCIÓNS DO INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA A PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA NA INDUSTRIA E SECTOR HOTELEIRO ANOS 2017-2018

Importe da axuda concedida: 50.068,56 €